Tjänster

Funderar du på att starta företag? Eller är du redan företagare men funderar kring investeringar eller att utveckla företaget? Kontakta då Anthony för diskussion och rådgivning.

Anthony hjälper bland annat att söka startpeng, ansöka om investeringsstöd och andra frågor och ärenden kring företagsstart och företagsutveckling.

Startpengen är avsedd som stöd till din försörjning som en ny företagare. Startpengen är inte stöd till företaget, utan den är avsedd för dina egna levnadskostnader. Startpeng är föremål för förskottsinnehållning, dvs. skattepliktig personlig inkomst. Du kan beviljas startpeng vid företagsverksamhetens inlednings och etableringsskede, om du blir företagare som huvudsyssla eller utvidgar din tidigare inledda företagsverksamhet som bisyssla till huvudsyssla.

Om du grundar ett företag tillsammans med andra kan ni alla beviljas startpeng. Du kan ansöka om startpeng om du äger minst 15 procent av företaget, om du är i beslutande position i företaget och sysselsätter dig i företaget på heltid. Startpeng beviljas för högst 12 månader. Beslutet fattas först för en period för sex månader.

Vill du boka tid eller har du frågor?

Kontakta Anthony Hannus:

Ladda ner våra guider:

Användbara länkar:

Invest In KRS

Invest In-verktyget, som utvecklats i samarbete med Seutukaupunkinätverket, hjälper dig att hitta information. Verktyget hjälper dig att hitta statistik och nyckeltal per kommun.

Företagregister

Du kan söka i företags- och serviceregistret för att hitta företag som är verksamma i Kristinestad och de produkter och tjänster de erbjuder.

Företagstolken

Företagstolken översätter entreprenörskap till klarspråk. Med praktiska verktyg kan du utveckla ditt företag eller planera att starta en ny verksamhet.

Köper du ett företag?

På Yrityspörssi.fi hittar du företag till salu i Kristinestad. Välkommen att handla eller bläddra!