Hållbarhets­berättelser: K-Supermarket Selleri

K-gruppens hållbarhets­strategi ställer tydliga mål för K-Supermarket Selleri

Minskat matsvinn, energisparande och personalens välmående är bara något som K-Supermarket Selleri har stort fokus på då det gäller hållbarhet.

Endast ett företag i världen – Kesko Finland – har varit med på listan över de 100 mest ansvarsfulla företagen i världen som Corporate Knights publicerat varje år sedan 2005. I K-gruppens nya hållbarhetsstrategi för 2022–2024 ställs strikta riktlinjer för livsmedelsförsäljare och fokusområdena för denna strategi är klimat och natur, värdekedjan, människor samt god administrering.

– Kesko har väldigt strikta riktlinjer för oss livsmedelsförsäljare men det är väldigt lätt att luta sig mot värderingarna och jobba för att minska på klimatpåverkan då koncernen har en bra hållbarhetsstrategi, säger köpmännen Viktor och Tove Metsäranta.

Viktor och Tove Metsäranta har hunnit vara köpmän på K-Supermarket Selleri i två månader. Under den tiden har de redan börjat utöka sortimentet av mera lokala produkter.

– Vi försöker så gått det går att samarbeta med producenterna i regionen för att få lokala produkter till affärshyllorna säger Viktor Metsäranta.

Matsvinnet försöker företagarna bekämpa genom att lägga ner priset på varor där datumet för sista användningsdag håller på att gå ut. Produkterna som ännu kan användas efter att bäst före gått ut, doneras till välgörenhet.

– En stor del av de produkter som vi inte kan donera till välgörenhet, ger vi till lokala företag som djurmat, säger Köpmännen.

Drivandet av en stor affärsbyggnad kräver mycket energi och där kommer stora investeringar att göras de närmaste åren.

– Belysningen har bytts ut från lysrör till LED-lampor under det senaste året, vilket gett en stor inbesparing. Inom några år kommer alla kylaggregat att bytas ut till mer energieffektiva, säger Viktor Metsäranta.

Människan är i fokus i K-gruppens hållbarhetsstrategi, och Köpmännen anser att personalens välmående är en av de viktigaste delarna för ett framgångsrikt företag.

– Vi försöker främja våra anställdas hälsa och uppmärksamma alla i vardagen. Det kan vi bäst göra genom att vara med på golvet och hjälpa till i de dagliga sysslorna. Vi försöker också beakta arbetsturer och semestrar så långt det går och vi ger våra anställda längre pauser för att orka med arbetsdagen. Vi vill att alla i personalen ska må bra och känna att de gör något betydelsefullt, säger Tove och Viktor.