Introduktion

Projektet ska arbeta med ägarskifte som ett verktyg för tillväxt i företag. Projektet ska utveckla och testa verktyg för hur ett ägarskifte kan leda till tillväxt. I projektaktiviteterna ingår åtgärder för att skapa mötesplatser för ägarskiften eftersom detta varit omöjligt under pandemin som nu är över. Projektaktörerna kommer att testa olika former av evenemang för att uppmärksamma vikten av väl genomförda ägarskiften och de möjligheter för tillväxt ägarskiften öppnar för företaget. Mötesplatserna ordnas i olika former och med inslag av sakkunniginformation. Inom projektet kommer vi även att utveckla och dokumentera en process för hur oplanerade ägarskiften ska hanteras. Oplanerade ägarskiften leder ofta till krissituationer och en tydlig handlingsplan krävs för att kunna driva företagets verksamhet vidare under kontrollerade former.

Projektets mål

Aktiviteter för att främja tillväxt i företag som har bytt ägare

Kostnadsfria workshops för alla intresserade företag

Skapa mötesplatser för köpare och säljare av företag

Utveckla en förvaltad processmodell för oplanerade ägarförändringar

Kommunikation om aktuella frågor


Projektinfo

Projekttid: 1.11.2023 – 31.10.2026

Finansiär: EU

Budget: 340 822 €

Huvudgenomförare: Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

Delgenomförare: VASEK, Dynamo Närpes, Business Kristinestad

Mer information om projektet: