Esittely

Digiboost Sydösterbotten -hankkeen tavoitteena on nostaa pienyritysten digitaalista osaamista Suupohjan rannikkoseudulla. Kartoitetun tarpeen mukaan pienyritysten kohderyhmällä on digitaalisen osaamisen kehittämisen tarvetta, erityisesti taloushallinnon, digitaalisen myynnin ja markkinoinnin aloilla, sekä suuri tarve vahvistaa yhteisöllisyyttä sekä mahdollisuuksia yhteistyöhön ja verkostoitumiseen.

Hankkeen kohderyhmänä on pienyritykset ja tavoitteena on tukea 30:a yritystä Suupohjan rannikkoseudulla.

​Projektin toiminnot koostuvat tarvekartoituksesta osallistujien digitaalisen osaamisen kehittämistarpeiden analysoimiseksi, sekä säännöllisistä työpajoista joissa osallistujat vertaisoppimisen kautta ja eri aihealueiden asiantuntijaohjauksen avulla kehittävät digitaalista tietämystä konkreettisella tasolla. Projektin kautta yritysten kilpailukyky vahvistuu digitaalisen kehityksen ja lisääntyneen yhteistyön kautta, mikä puolestaan luo kasvua ja vahvistaa alueen elinvoimaisuutta. Julkisten tapahtumien, avointen työpajojen ja hanketoiminnasta veistimisen kautta projekti tavoittaa myös kuntia, yrittäjäyhdistyksiä ja muita sidosryhmiä Pohjoismaisella tasolla.

Hankkeen tavoitteet

Tukea projektiin osallistujia omien osaamistarpeidensa määrittelyssä

Luoda aikaa osallistujille kehittää digitaalista osaamistaan

Kehittää osallistujien yleistä digitaalista osaamista

Kehittää osallistujien konkreettista digitaalista osaamista

Mahdollistaa yhteistyön ja luoda yhteistyötä osallistujien välillä

Luoda perusta yhteisille digitaalisille ratkaisuille

Luoda uusia digitaalisia työtapoja


Hankeinfo

Hankeaika: 1.1.2024 – 31.12.2025

Rahoittaja: ELY-keskus

Budjetti: 187 674 €

Päätoteuttaja: Novia

Osatoteuttajat: Business Kristinestad, Dynamo Närpes