Esittely

Regeneratiivinen matkailu on matkailun lähestymistapa, joka menee kestävyyden yli ja pyrkii parantamaan ja elävöittämään kohdetta ja paikallisyhteisöjä.

Sen sijaan, että vain minimoidaan negatiivinen vaikutus, regeneratiivinen matkailu pyrkii vaikuttamaan positiivisesti vieraillun alueen ympäristöön, kulttuuriin ja talouteen. Kyse on paikan jättämisestä paremmassa kunnossa kuin se löydettiin, mikä voi sisältää biologisen monimuotoisuuden edistämisen, paikallisten talouksien tukemisen ja kulttuuriperinnön säilyttämisen.

Työpaketit

Työpaketti 1: Yrittäjäverkoston kehittäminen ja laajentaminen

Kestävyyssiirtymässä ensimmäinen askel on informaatio. Jotta PK-yrityksistämme ja alihankkijoistamme tulisi globaaleja edelläkävijöitä, tarvitaan toimenpiteitä, joiden lähtökohtana on aina ymmärrys vihreän siirtymän merkityksestä yrityksille.

Työpaketti 2: Yrittäjien osaamisen parantaminen

Tämän työpaketin tavoitteena on kehittää ja laajentaa yrittäjäverkostoa helposti lähestyttävin ja uudistuvin periaattein, tukea toimialojen ja toimialojen välistä yhteistyötä sekä vahvistaa yrittäjätietämystä ja yrittäjien hyvinvointia.

Työpaketti 3: Tuki ja edistäminen

Tämän työpaketin tavoitteena on tukea ja edistää kestävien, transformatiivisten ja uudistuvien matkailuelämysten kehittämistä hankealueella, mukaan lukien vammaisille tarkoitetut esteettömät matkailutuotteet.

Työpaketti 4: Tulosten kerääminen ja tutkiminen

Arvioidaan muissa työpaketeissa saavutettujen tuotosten tehokkuutta.

Tutkitaan, onko yhdessä yrittäjien, paikallisyhteisön, tutkijoiden ja asiakkaiden kanssa kehitettyjen esteettömien, uudistavien, transformatiivisten ja hyvinvointimatkailutuotteiden käyttöönotolla potentiaalia tukea ympäröivää yhteiskuntaa ja onko palveluilla myönteinen vaikutus asiakkaiden ja yrittäjien kestävään käyttäytymiseen.


Hankeinfo

Hankeaika: 1.9.2023 – 31.12.2026

Rahoittaja: Interreg Aurora

Budjetti: 1 450 512

Päätoteuttaja: Luonnonvarakeskus LUKE

Osatoteuttajat: Business Kristinestad, Centria-ammattikorkeakoulu, UEF University of Eastern Finland, Mittuniversitetet, SLU Sveriges Lantbruksuniversitet, Gold of Lapland