Introduktion

Regenerativ turism är en ansats till turism som går bortom hållbarhet och syftar till att förbättra och vitalisera destinationen och de lokala samhällena.

Istället för att bara minimera negativ påverkan, strävar regenerativ turism efter att ha en positiv inverkan på miljön, kulturen och ekonomin i de besökta områdena. Det handlar om att lämna ett ställe i bättre skick än man hittade det, vilket kan inkludera att främja biologisk mångfald, stödja lokala ekonomier, och bevara kulturarv.

Arbetspaket

Arbetspaket 1: Utveckla och bredda entreprenörsnätverket

Syftet med detta arbetspaket är att utveckla och bredda entreprenörsnätverket med tillgängliga och regenerativa principer, stödja sektoriellt och tvärsektoriellt samarbete och stärka entreprenörernas kunskap och välbefinnande.

Arbetspaket 2: Förbättra entreprenörernas färdigheter

Syftet med detta WP är att förbättra entreprenörernas kompetens att ta trans-formativa steg mot den regenerativa turismen. För att uppnå detta mål kommer vi att utveckla on-demand-kurser och material för entreprenörer som hjälper till att utveckla och stärka deras verksamhet och erbjudanden.

Arbetspaket 3: Stöd och marknadsföring

Syftet med detta arbetspaket är att stödja och främja utvecklingen av hållbara, transformativa och regenerativa turismupplevelser i projektområdet, inklusive tillgängliga turistprodukter för personer med funktionsnedsättning.

Arbetspaket 3: Stöd och marknadsföring

Att utvärdera effektiviteten hos de resultat som uppnåtts i andra arbetspaket.

Vi kommer att studera om införandet av tillgängliga, regenerativa, transformativa och hälsoturismprodukter som utvecklats tillsammans med entreprenörer, lokalsamhället, forskare och kunder har potential att stödja det omgivande samhället och om tjänsterna har en positiv effekt på hållbart beteende bland kunder och entreprenörer.


Projektinfo

Projekttid: 1.9.2023 – 31.12.2026

Finansiär: Interreg Aurora

Budget: 1 450 512 €

Huvudgenomförare: Luonnonvarakeskus LUKE

Delgenomförare: Business Kristinestad, Centria-ammattikorkeakoulu, UEF University of Eastern Finland, Mittuniversitetet, SLU Sveriges Lantbruksuniversitet, Gold of Lapland

Mer information om projektet: