Projektets mål

Initiera utvecklingen av kulturella upplevelser och tjänster utmed leden

Kvalitetsutveckling av infrastrukturtjänster och service utmed leden

St Olav kulturvärdar

Utredning av möjligheten till ett pilgrimscenter i Vasa, Karleby och Kristinestad

Kulturarvet blir digitalt

Information och kommunikation till allmänheten

Benchmarking till andra europeiska organisationer


Projektinfo

Projekttid: 1.1.2024 – 31.12.2025

Finansiär: Aktion Österbotten

Budget: 179 732 €

Huvudgenomförare: Kvarnen Samkommun

Delgenomförare: KulturÖsterbotten, Business Kristinestad

Mer information om projektet: