KNK Kolumn, April 2024

När en region ställer om är gemensamt tänk alltid hemåt

För några veckor sedan aviserade Metsä Board att en ny fabriksinvestering i Kaskö inte kommer att bli av som tänkt, däremot fortsätter man satsa på nuvarande fabrik. Det var överraskande för många men det goda ligger i att regionen har ett flertal andra investeringar som är aktuella och nuvarande företag som fortsätter växa.

Projektet KNK Business Region har verkat i ett år nu och bakom projektet finns våra tre städer som våren 2025 kommer att få en kunskapsrapport och helhet där åtgärder i omställningslägen föreslås – för att fortsätta vara en attraktiv region men också för att kunna bereda väg för större investeringar som behövs. Ett samhälle är alltid i förändring, men det läge som speciellt den gröna omställningen i världen leder till gör att regionen kan ha en speciell attraktivitet, vilket givetvis gör att de åtgärder som behövs ska synas. Det handlar om arbetskraft: hur ser den ut idag, vilken kompetens har den och vad behövs framåt, hur livskraftig är Sydösterbotten för dagens unga och hur ser återflyttningen ut. Samma gäller “hållkraften” – hur får vi människor som kommer att stanna – Inte bara idag utan på längre sikt.

På basis av jämförelser med andra regioner i liknande läge i Norden och Europa, så har tredje stadiets utbud också varit avgörande för tillväxt. En mera omfattande fysisk närvaro saknas i Sydösterbotten. Kompetens och kunskap är färskvara, det måste vi kunna ge på plats i regionen och på flera stadier. Den feedbacken får vi också från de företag i regionen som vi besökt och som behöver rätt och mera kompetens för egna satsningar.

För att få större investeringar att landa rätt så krävs förutom det hårda arbete som städernas ledningar och näringslivsbolagen gör och näringslivsbolagen, även ett samhälle med närservice, kulturutbud och en vettig infrastruktur. Skellefteås utmaningar med sjunkande befolkningsantal löstes inte enbart och inleddes inte heller med en storindustri, tvärtom. De hade ställt om olika delar: jobbat med områdets attraktionskraft och satsningar på kultur. Så en omställning innebär i sig inte att en storinvestering kommer och landar direkt, det innebär att vi steg för steg behöver arbeta fram utbildning som matchar det som behövs och kommer att behövas, att vi har attraktiva boenden i alla städer, att vår infrastruktur i form också av enklare satsningar på t.ex. kollektivtrafik är viktigt och så behöver våra företag idag uppmärksammas och stödjas i sina satsningar. Småföretagen, de som ofta står för lokalsamhällets service och attraktionskraft, är mycket avgörande för att städerna och regionen skall ha en bättre demografi framåt.

Vi behöver ha mångsidigt tänk där kultur, mindre och större företag tillsammans med utbildningsinstanser faktiskt har en avgörande betydelse för att våra större företag skall stanna och utvecklas samt även för kommande investeringar. Och här betonar vi kommande – för har man en tillräcklig bredd nu i regionen så landar något av de projekt som är fem före ett investeringsbeslut. I mångt och mycket är framtidstro och ett gemensamt tänk alltid hemåt.

Projekt KNK Business Region