Livskrafts­översikt, November 2023

Kristinestads Näringslivscentral publicerar varje månad en livskraftöversikt som visar kommunens nyckeltal och dess utveckling.

Vi kan utläsa att till exempel arbetslöshetsgraden forfarande är låg i vår kommun (7,3%) i jämförelse med resten av landet ( 10%) och också i förhållande till Österbotten ligger vi på bra nivå.

Lediga arbetsplatser har minskat i förhållande till föregående månad.

Befolkningen steg med 5 personer under månaden.