Koldioxid­beräkning – att förstå och göra skillnad


SOF Workshop 1 vid Optima i Jakobstad. Fotograf Concordia

Näringslivet idag genomsyras av diverse hållbarhetsaspekter som påverkar såväl stora aktörer som små mikroföretag. För att kunna försäkra sig om en långsiktig konkurrenskraft i framtiden är det A och O att medvetenheten om och engagemanget för hållbara lösningar ökar hos alla typer av företag.

För att kunna förstå den egna verksamhetens inverkan på klimat och miljö ordnades inom ramen för Sustainable Ostrobothnia as a Forerunner (SOF)-projektet, en koldioxidberäkningsworkshop i Jakobstad. Under eftermiddagen deltog ett 30-tal företagare och företagsrepresentanter från hela Österbotten för att utforska grunderna i koldioxidberäkning och varför det är viktigt. Som föreläsare fungerade Atte Borgenström och Aada Surakka från Reforest Finland.

Varför göra CO2-beräkning för sitt företag eller sina produkter?

Workshopen lyfte fram den växande betydelsen av hållbarhetsrapportering inom företagsledning och rapportering. Med lagstadgade förpliktelser som växer sig starkare och ökande krav på transparens från intressenter, är det inte längre tillräckligt för företag att bara fokusera på ekonomiska nyckeltal.

En av workshopens centrala delar var att ge deltagarna förståelse för de grundläggande principerna för koldioxidberäkning och varför det lönar sig att göra det. Genom att kartlägga sina utsläpp kan företag identifiera vilka delar av sin verksamhet som har störst miljöpåverkan. Detta ger en direkt insikt för att kunna fokusera sina insatser för att minimera dem där det är möjligt.

Allt fler samarbets­parter och kunder efterfrågar CO2-beräk­ningar

En stor motivator till varför så många företag börjar intressera sig för att ta reda på sitt klimatavtryck är för att man har kunder, samarbetsparter eller intressenter som börjat fråga efter koldioxidrapporter i sina leverantörskedjor. Så är fallet även i Österbotten. Vid en snabb handuppräckning bland deltagarna hade majoriteten tagit trevande steg mot att kartlägga sitt klimatavtryck.


Atte Borgenström och Aada Surakka från Reforest Finland introducerar CO2-beräkning. Fotograf VASEK

”Viktigt att detta görs”

Efter att ha lärt sig grunderna fick deltagarna möjlighet att applicera kunskapen på den egna verksamheten. Många passade på att fråga upp om branschspecifika utmaningar, beräkningsformler och allmän kutym kring beräkningen.

Alla deltagande företag visade stort engagemang och intresse för att ta reda på mera om sin verksamhets klimatpåverkan. En företagare kunde efter avslutad workshop konstatera att ”Det är viktigt att detta görs och det är bra att man satsar på det”. Vi från SOF-projektet hoppas att denna introduktion till koldioxidberäkningens grunder skall ge mersmak för företagen att utveckla sin verksamhetsrapportering och inse nyttan av att hålla koll på sina utsläpp.


Atte Borgenström beskriver CO2-beräkning med scope 1–3. Fotograf Dynamo Närpes

Vill du veta mera om vilka finansierings- och samarbets­möjligheter det finns inom grön omställning?

Kom med på webbinarium den 15.2.2024, kl.13.00. Vi har bjudit in experter från Aktion Österbotten, NTM-centralen och Business Finland för att berätta om vilka finansieringsinstrument de har tillgängligt för företag intresserade av den gröna omställningen. Läs mera och anmäl dig här.

Nästa på vår agenda:

11. – 14.3.

10.4.

Workshop: Hållbarhetsrapportering och -kommunikation, Närpes

15.5.

Sustainable Strategy Day: Walk the Talk, Jakobstad

Läs mer om projektet Sustainable Ostrobothnia as a Forerunner.