Esittely

IndustryPark Kristiinankaupunki -hankkeen tavoitteena on vastata Kristiinankaupungin tarpeeseen laatia teollisuusalueille selkeät suunnitelmat, jotka vastaavat tulevaisuuden vihreän energian investointien tarpeita.

Hankkeessa tuotetaan sekä suunnitelmia että käsityksiä Kristiinankaupungin eri teollisuusalueista. Kartoitetaan teollisuusalojen synergiamahdollisuuksia muiden toimipaikkojen kanssa, jotta syntyy luonnollinen virtaus ja voimme kehittää alueita kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Business Finlandin, Kristiinankaupungin kaupungin johdon ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.

Kohderyhmät

Potentiaaliset uudet toimijat, jotka voivat vahvistaa energiantuotannon vihreää siirtymää Kristiinankaupungissa ja Suupohjan rannikkoseudun kunnissa

Kansalliset ja kansainväliset sijoittajat

Alueen nykyiset yritykset

Työpaketit

TP1: Kehitetään yhdessä konsulttien kanssa visuaalinen materiaali, jossa korostetaan eri alueiden mahdollisuuksia sijoittajille.

TP2: Laaditaan etenemissuunnitelma teollisuusalueen kehittämistä varten. Visualisoidaan vuokaavio, visualisoidaan liiketoimintamallit ja ekosysteemit, tunnistetaan toimijat suunnitelluilla teollisuusalueilla.

TP3: Suunnitelmat infrastruktuurin kehittämiseksi sekä kunnassa että teollisuuspuistoille varatuilla alueilla.

TP4: Teollisuuspuistojen logistiikkasuunnittelu ja vuokaaviot.

TP5: Työvoiman valuma-aluetta koskevat tutkimukset.

Hankkeen tulokset ja vaikutukset

 Hanketoimet johtaa uusia toimipaikkoja koskeviin investointipäätöksiin

 Positiivinen kehitys kestävän kehityksen osalta sekä maakuntasuunnitelman kestävän alueen tavoitteiden että Suomen hallituksen asettamien kiertotalouden ja fossiilittoman tulevaisuuden tavoitteiden mukaisesti

 Luodaan faktapohjaista aineistoa, jota voidaan käyttää Kristiinankaupungin uusien investointien perustana

 Ylläpitää viestintää sekä kaupungin johdolle, kaavoitukselle että uusille sijoittajille


Hankeinfo

Hankeaika: 1.1.2023 – 31.12.2024

Rahoittaja: Pohjanmaan Liitto

Budjetti: 177 028 €

Päätoteuttaja: Business Kristinestad