Små och medel­stora företag får 10 000 € i bidrag för energi­besparande åtgärder!

Vill du förbättra energi­effektiviteten i ditt företag?

EENergy-projektet kommer att tilldela totalt 900+ bidrag på 10 000 euro över hela Europa till små och medelstora företag som vill vidta åtgärder för att minska sin energiförbrukning och därmed sitt koldioxidavtryck.

Syftet med bidragen är att förbättra energieffektiviteten i små och medelstora företag. För att uppnå detta kan finansieringen användas för att köpa energirevisioner och andra konsulttjänster, för att utbilda personal och för investeringar. Energibesparingar kommer att eftersträvas genom nya eller förbättrade processer och affärsmodeller, samt investeringar i byggnader och produktionslinjer.

Små och medelstora företag kan ansöka om upp till 10 000 euro med 100 % finansiering. Finansieringen är ett bidrag, dvs. det behöver inte återbetalas. Bidraget måste användas för att uppnå minst 5 % besparingar i energiförbrukningen. De företag som får stöd väljs ut genom en slumpmässig urvalsprocess bland stödberättigade små och medelstora företag, varav 50 % får ett bidrag. Alla sökande ska förbinda sig att tillhandahålla uppgifter om sin energiförbrukning för att övervaka projektresultatens effektivitet. Projektet får inte påbörjas innan beslutet om bidrag har fattats.

EENergy är ett EU-finansierat projekt med en total budget på 9 miljoner euro, som aktivt stöder små och medelstora företag i samband med klimatförändringar, energikrisen och effekterna av EU:s program för den gröna given.