Fort­bildning för små­företagare

Med hjälp av Skols (Jotpa) finansiering har Yrkeshögskolan Novia möjlighet att erbjuda småföretagare avgiftsfria distanskurser under våren/hösten 2024. Utbudet lyfter fram högaktuella teman som digitalisering, cirkulär ekonomi och hållbarhet.

Våren 2024
  • Hållbart strategiskt ledarskap, 1 sp, start 22.4.2024
  • Riskhantering, 1 sp, start 6.5.2024
  • Cirkulär ekonomi, 1 sp, start 3.6.2024
Hösten 2024
  • C02 Measurements, 1 sp, september 2024
  • Business Intelligens, 3 sp, start 17.9.2024.
  • Digital marknadsföring, 1 sp, start 21.10.2024
  • Grunderna i hållbarhet och cirkulär ekonomi, 3 sp, september 2024
  • Social hållbarhet i arbetslivet, 2 sp, oktober 2024
  • Cirkulär design, 3 sp, oktober/november 2024
  • Cirkulära affärsmodeller, 2 sp, december 2024

Kurserna finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (SKOLS) och förverkligas i samarbete mellan utbildningsanstalter och arbetslivet.

Mera information om kurserna och anmälan:

Har du några frågor?

Kontakt:
Martina Englund-Perälä
Fortbildningsplanerare
Yrkeshögskolan Novia

tel. +358 50 404 5508
e-post: martina.englund-perala@novia.fi