Hållbarhets­rapportering: Framtidens Verktyg för Företags­utveckling

”Den bästa dagen att börja var i går; i dag är den näst bästa.”

Så sade Tomas Knuts från Losvik & Flen under workshopen om hållbarhetsrapportering arrangerad av projektet Sustainable Ostrobothnia as a Forerunner.


Tomas Knuts, Losvik & Flen: Foto Dynamo Närpes

Knuts betonade vikten av att alla bör prata om hållbarhet och cirkulär ekonomi. Varje företag har möjligheten att bestämma vilken roll de tar i dag. Vill man vara passiv, reaktiv, aktiv eller produktiv? Genom att anta en aktiv eller produktiv roll redan i dag kan företag dra nytta av detta på längre sikt. Rapportering av ett företags hållbarhet kommer att bli allt viktigare, och deltagarna fick under workshopen en inblick i hur framtiden för hållbarhetsrapportering kan se ut. För att vara med i framtiden måste man ta hållbarhet och cirkulär ekonomi på allvar. Kunder kommer att i högre grad vilja veta hur företag hanterar hållbarhetsfrågor, och potentiella arbetstagare kommer att vara intresserade av en arbetsgivares hållbarhetsarbete.

Över 30 företag från Österbotten deltog i workshopen den 10.4 och fick ta del av information om hållbarhetsrapportering samt exempel på utformning av hållbarhetsrapporter. Målet med workshopen var också att avdramatisera hållbarhetsrapportering och lyfta fram att det handlar om att sätta egna mål baserat på vad som är möjligt för det egna företaget. Hållbarhetsarbete behöver fokusera på rätt områden. För att illustrera detta presenterade Knuts ett fiktivt företag som ett exempel under dagen.

Christoffer Granholm från EY (Ernst & Young) gav perspektiv på hållbarhetsrapportering från en redovisares synvinkel och diskuterade framtidens trender inom företagens hållbarhetsrapportering. Granholm redogjorde för kommande lagstiftning och vad en revisor kommer att ganska i en hållbarhetsredovisning. I Finland kommer hållbarhetsrapportering att bli en del av verksamhetsberättelsen. Även om kraven på hållbarhetsrapportering ännu är avlägsna för små och medelstora företag, kommer kunder och arbetssökande vara intresserade av att se ett företags hållbarhetsarbete, vilket gör det lönsamt att starta hållbarhetsresan redan nu.


Christoffer Granholm, Ernst Young. Foto Dynamo Närpes

Under dagen diskuterade deltagarna vad hållbarhet innebär och hur man på olika sätt kan definiera hållbarhet och vad hållbarhet innebär för deras företag. För att i slutet av dagen fick deltagarna utforska innehållet i hållbarhetsrapporter genom praktiska övningar. Deltagarna fick bland annat fundera kring hur de kan involvera sina intressenter, kartlägga sin värdekedja och fundera på var de har sin största påverkan.

Hållbarhet bör ses som ett viktigt verktyg för företagsutveckling snarare än ett tvång. För vidare diskussion om hållbarhet kan man kontakta Fredrik HansténDynamo Närpes & Business Kristinestad.