DUX & Hanken: Innovationer inom bioekonomi och idéer för hållbar utveckling i Kristinestad

På torsdagen den 25 april 2024 låg spänningen i luften på Kulturhuset DUX.


Kulturhuset DUX

Pertti Miettunen, projektledare för Business Kristinestad och ordförande för stiftelsen Kulturhuset DUX, väntade ivrigt på att studenterna från Handelshögskolan Hanken skulle anlända för en studieresa till Kristinestad. Med dagens program skulle DUX ta på sig en helt ny roll inom utbildningsområdet som Campus DUX. Detta var första gången som universitetscampusaktiviteter skulle äga rum på DUX.

Studenterna från Handelshögskolan Hanken hade tillbringat cirka en månad med att fundera över möjligheterna med Kristinestads cirkulär bioekonomi, och nu skulle vi höra de idéer de hade kommit fram till.

– Jag höll den första delen av workshopen för Hankens masterstudenter för cirka en månad sedan i Vasa, där vi diskuterade viktiga affärsmodeller relaterade till vätgasförädling och den cirkulär bioekonomin för Kristinestad, förklarar Miettunen. – I den andra delen av workshopen ska vi granska de fem olika affärsidéer som studenterna har utvecklat. De har övervägt olika alternativ för hur industriområdet och kompetenscentret för den biocykliska ekonomin som planeras för Kristinestad skulle kunna gynna regionens tillväxt och attraktivitet. Självklart bjöd jag in workshopen studenterna och lärarna att utforska staden och dess campus: Campus DUX.


Kaisa Penttilä (TkD), Man Yang (Biträdande professor på Hanken
), Angelique Irjala (VD på Business KRS) med Projektledare Pertti Miettunen och Stadsdirektör Mila Segervall

Stadsdirektör Mila Segervall välkomnade studenterna varmt i början av evenemanget. Mila berättade för studenterna att sådana universitetsaktiviteter i Kristinestad betydde mycket för staden och de pågående utvecklingsprojekten här. Innan workshopen talade också Aleksi Haverinen, utvecklingschef på Plug Power Finland, och Mari Tuomaala, som leder HYGCEL-projektet vid LUT-universitetet, om projekt som rör Kristinestads planer som en producent av grön energi.

Nästa punkt på dagordningen var en workshop ledd av biträdande professor Man Yang som en del av masterkursen ”Managing Sustainable Business Development”, där Pertti Miettunen hade varit gästföreläsare och nu utvärderade grupparbeten. Fyra grupprojekt utvärderades, var och en presenterad och bedömd i tur och ordning. Bland dem fanns idéer som att producera kollagen från biologiskt fiskeavfall och att ersätta användningen av lokala jordbruksmaskiner med mer miljövänliga alternativ.

– Jag är verkligen imponerad av kvaliteten och innovationen hos grupparbetena, särskilt med tanke på att studenterna bara hade en månad på sig att förbereda sina presentationer, kommenterade Miettunen under lunchen efter workshopen.


För många av studenterna från Hanken var detta besök i Kristinestad  första i sitt slag.

Med den fräscha perspektiv som studenterna bidrar med kan städer upptäcka helt nya hållbara affärsmodeller för verkliga utvecklingsprojekt

Biträdande professor Man Yang, Hanken

Studenterna tillfrågades också om deras tankar om studieresan.

– Jag visste inte egentligen någonting om Kristinestad innan den första delen av workshopen, kommenterade en student. – Det är upplysande att komma till en stad som är fokus för vår workshop.

En annan student nämnde att det att presentera på en ny plats, annorlunda än deras vanliga studieplats och bekanta auditorium, var en uppfriskande och en lärorik upplevelse.

Biträdande professor Yang bekräftade dessa iakttagelser.

– Som utbildare är det verkligen viktigt för mig att mina studenter engagerar sig i aktuella verkliga utvecklingsprojekt, sa Yang. – Jag hoppas att andra städer följer Kristinestads exempel genom att kontakta mig så att vi kan organisera liknande undervisningserfarenheter på andra platser. Med de fräscha perspektiv som studenterna bidrar med kan städer till och med upptäcka helt nya hållbara affärsmodeller för verkliga utvecklingsprojekt!


Hela gruppen på studieresan, tillsammans med Business Kristinestads personal, nickade samstämmigt.