Köp ny kunskap och kompetens för ditt företag med en innovation­ssedel!

Innovationssedeln är avsedd för små företag under 5 år som har en ny produkt- eller tjänstidé med internationell potential. Med innovationssedeln kan du skaffa experttjänster för att utveckla idén.

Du kan ansöka om en innovationssedel från och med den 24 januari 2024 från kl. 12 under nya villkor. Ansökningar som lämnas in 2023 kommer att utvärderas utifrån finansieringsriktlinjerna vid ansökningstillfället.

Inom finanstjänsten är bidragsbeloppet 4 500 euro och företagets självfinansieringsdel är 1 500 euro.

Användningen av innovationssedeln har specificerad på ett sådant sätt att finansieringen uppmuntrar företag att engagera sig i FoU.

Ytterligare information och ansökningsanvisningar på Business Finlands webbplats. Finansieringen är diskretionär.