KNK Kolumn, Mars 2024

Skellefteå vände trenden – från avfolkning till tillväxt

För 10-12 år sedan var Skellefteå en betydligt tystare stad. En stad som präglades av avfolkning och utmaningar med att få en demografisk trend att vända.

En kall onsdag möter vi upp näringslivsstaben vid Skellefteå stad. Roland Eriksson är glad och nöjd när han berättar om vägen som Skellefteå gått. Och den högkonjunktur som nu känns av i staden trots det allmänna ekonomiska läget.

– I två decennier avbefolkades vår stad. Trenden var negativ och vi hade inga egna universitet eller högskolor, vilket gjorde att våra unga flyttade bort. Vi visste att något var tvunget att ske och vi började arbeta målmedvetet. Vi satte ett gemensamt mål som hade betydelse: att vi skulle nå 80 000 invånare år 2030. Nu har vi faktiskt justerat det målet. Nu siktar vi på 90 000!

Eriksson berättar att de gick in för en tydlig platsbranding för staden och satsningen som skedde i början var faktiskt på kulturen. Var det en slump att Europas största industrietablering skedde här? Troligen inte.

– Det är nog ingen slump att industrin utvecklades så här hos oss. Det finns mark och det finns grön energi. Vi gör dessutom strategiska satsningar på infrastrukturen, till exempel på elflyg och kollektivtrafik. Numera finns också en elflygsskola här också, vilket gör att vi har studerande från olika delar av världen. Och våra handläggningstider har varit relativt snabba – där har vi från början satsat på samhällsdialog och kommunikation, vilket har gett bra resultat.

Staden betonar gärna också ett rikt kulturliv, vilket ger mervärde åt själva utvecklingen.

– Vi har många festivaler idag som lockar stora besökarantal. Och självfallet Kulturhuset Sara. Det skapar gemensamt en fin livsmiljö.

Skellefteå Campus är även den en strategisk satsning för att dels säkra kompetens för staden och näringslivet och dels erbjuda alternativ för studerande idag. Koordinator för Campuset, Ida Lindh, berättar om det som ledde till en form av pilot där man tänkte kreativt och målgruppsinriktat.

– Tidigare var det så att om man ville bli något var man tvungen att flytta från orten. så är det inte längre. Vi har jobbat systematiskt med kompetenshöjning och den vägen bildades också alliansen för lärosäten där vi också ser oss som en nationell testbädd för akademisk innovation och förnyelse. Det här har hjälp till att säkra vårt behov av högskoleutbildade, säger Ida.

Projekt KNK Business Region