Svara och påverka: Kommun­barometern 2024

Kristinestad vill vara en företagsvänlig stad, hjälp oss utvecklas och ta del i enkäten.

Företagarna i Finland kartlägger företagarnas åsikter om sin hemkommuns företagarvänlighet, framgångar och utvecklingsbehov.