­Livskrafts­översikt, April 2024

Business Kristinestad publicerar varje månad en livskraftöversikt som visar kommunens nyckeltal och dess utveckling.