PK-yrityksille tarjolla tukea ravinteiden kierrätyksen kehittämiseen ja investointeihin

Valtakunnallinen Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma tarjoaa tukea tutkimukseen ja kehitämiseen sekä investointeihin. Rahoitusmahdollisuus kannataa hyödyntää pikimmiten, sillä rahoitetavat hankkeet on saatava valmiiksi vuoden 2025 loppuun mennessä.


BioKymppi Oy:n kierrätyslannoitetta.

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma tarjoaa rahoitusta pk-yrityksille ravinteiden kierrätyksen edistämiseen. Ohjelmalla rahoitetaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä tuotannon käynnistämiseen liittyviä investointeja. Toimialarajoituksia ei ole – tärkeintä on, että hanke edistää lannan tai muiden biomassojen ravinnekiertoa ja siihen liittyvän uuden teknologian kehittämistä ja käyttöönottoa.

Kokeiluohjelman rahoitus tulee maa- ja metsätalousministeriöstä. Valtakunnallista ohjelmaa hallinnoi EteläPohjanmaan ELY-keskus.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita tuetaan laidasta laitaan

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) rahoitus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tuotekehitykseen ja pilotointiin. Kokeiluohjelma on rahoittanut noin 100 TKI-hanketta vuodesta 2016 alkaen. Hankkeiden teemat ja niiden laajuus vaihtelevat. Sitä myöden tukitaso vaihtelee 15–80 prosentin välillä.

Rahoitetuissa hankkeissa on esimerkiksi prosessoitu lantaa, mädätteitä tai muita biomassoja paremmin hyödynnettäviksi lannoitekäyttöön. Lisäksi on kehitetty ravinnekierrätyksen logistiikkaa ja palveluratkaisuja.

Biokaasulaitoksia ja biometaanin tankkausasemia valmistava Demeca Oy on toteuttanut kaksi hanketta, jotka ovat keskittyneet biomassojen prosessointiin. Yritys on kehittänyt typen, fosforin ja kaliumin talteenottoa maatalouden ja yhdyskuntien jätevesistä sekä tutkinut ja testannut hivenravinteiden lisäämistä biokaasuprosessiin.

Hanketoteuttajat ovat tutkineet myös esimerkiksi ravinteiden erottelua kalanjalostuksen jätevesistä tai järviruo’on käyttöä kuivikkeena ja kasvualustoissa turpeen korvaajana.


Espoolainen Flocon Technologies erottelee ravinteet erilaisista jätevesistä flokkiin. Yritys testasi kehittämäänsä menetelmää kalanperkuun pesuvesien puhdistukseen pilotointilaitteistolla Kaskisissa.

Investointituki hyödynnettävissä mm. tuotantolaitoksen rakentamiseen tai laitehankintoihin

Biolan on investoinut kokeiluohjelman tuella biokuitulaitokseen, joka tuottaa turpeettomia tuotteita kasvualusta-, kuivike- ja lannoitetuotantoon. Investointia edelsi mittava tutkimus- ja kehitystyö, jolla sopivaa prosessia etsittiin. Kokeiluohjelma myönsi laitokselle yli 2,6 miljoonan euron investointituen eli noin 45 prosenttia investoinnin budjetoiduista kustannuksista. Lue lisää (biolan.fi)

Investointituki on käytettävissä myös esimerkiksi yksitäisten laiteiden hankintaan. Ruthon Services Oy hankki tuen avulla lannan mobiiliseparaattorin, joka mahdollisti yritykselle uuden liiketoiminnan aloittamisen. Hanke sai 166 210 euron investointituen eli 55 prosenttia hankkeen kokonaisbudjetista.


Biolanin biokuitulaitoksen julkisivu. Kuva: Biolan

Hae rahoitusta nyt – hankkeilla toteutusaikaa 2025 loppuun asti

Rahoitusmahdollisuus kannattaa hyödyntää pikimmiten, sillä rahoitettavien hankkeiden tulee valmistua vuoden 2025 loppuun mennessä. Varoja TKI-hankkeisiin on jäljellä noin 3 miljoonaa euroa ja investointeihin noin 520 000 euroa. Hakujaksot päätyvät 30.4. ja 30.9.2024 klo 16.15.

Lisätietoa kokeiluohjelmasta ja ohjeet hakemiseen (ely-keskus.fi)

Tutustu rahoitettuihin hankkeisiin (ely-keskus.fi)

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma pähkinänkuoressa

Mitä?
Rahoitusmahdollisuus ravinnekierron kehittämiseen ja investointeihin.

Kenelle?
PK-yritykset – ei toimialarajoitusta.

Miksi?
Ravinteiden kierrätyksen kehitystyö on ajankohtaista ja se tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia. Kotimaiset kierrätysravinteet parantavat huoltovarmuutta.

Milloin?
Kuluva hakujakso päättyy 30.4.2024 klo 16.15.
Rahoitettavien hankkeiden on valmistuttava 2025 loppuun mennessä.

Miten?
Ota yhteytä hankeideastasi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen ja jätä hakemus sähköisessä asiointipalvelussa.

Lisätietoja

Asiantuntija Anja Norja,
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

sähköposti: anja.norja@ely-keskus.fi
puh: 029 502 7587