Utmanande för Geritrim – men VD:n tror på framtiden

Det blev ett abrupt stopp på patienter vid Geritrim i augusti ifjol. Nu planerar man för framtiden och det finns hopp.

Jag går upp för trapporna och kommer in i ett ljust, fint och välkomnande utrymme. Jag blir väl mött av personalen och alla är glada och hälsar glatt.

Jag går runt och bekantar mig med utrymmena. Här är det fräscht och vackra målningar pryder väggarna. Här finns också ett riktigt fint gym med apparatur som passar både ung som gammal.

Tanken slår mig. Här vill jag bo då tiden är inne. Här finns allt jag behöver då jag blir äldre.

– Här har vi sjukskötare, läkare, fysioterapeuter, ergoterapeuter, med mera. Meningen är att vi ska jobba aktivt för att få våra människor – patienter – ska hemförlovas i ett bra fysiskt och psykiskt skick. Vi ska känna oss trygga med att skicka hem en patient. Det är viktigt.

Det säger VD:n Tony Westerlund från Lappfjärd då han tar emot oss på sitt kontor.

Vi är alltså på Geritrim vid sjukhusbacken i Kristinestad. Geritrim är ett vård- och rehabiliteringscenter för seniorer och åldringar i Kristinestad. Man har numera också ett liknande center i Nykarleby men som ägs av en skild stiftelse. Westerlund är VD för båda.

Byggnaden i Kristinestad där man verkar är på 1650 kvadratmeter och är renoverad och i bra skick. Man äger den själva.

Personalstyrkan uppgår i dag till 20 i Kristinestad och 22 i Nykarleby.

Det var i november 1990 som verksamheten startade via stiftelsen för bottenhavets sjukhem.

– Konceptet var då att sköta om våra krigsinvalider och veteraner. Men nu trettio år senare har vi endast två krigsinvalider kvar där, säger Westerlund.

Därför har man de senaste åren också skött andra patienter. Och man har haft händerna fulla med jobb. Ända tills augusti ifjol.

– Då blev det en totalvändning. Välfärdsområdet inledde ett sparprogram med och då styrde man inte längre patienter hit. Från att ha helt fullt blev det ganska tomt, säger Westerlund.

Och det beslutet förbryllar VD:n.

– Vi satsar mycket på det förebyggande arbetet här – och rehabilitering. Jag är helt övertygad om att rehabilitering är det allra klokaste för alla parter. Patienten kommer i skick snabbare och det sparar ju också pengar. I stället för att det skulle bli akuten kan vi få hem friska patienter efter en tid hos oss, säger han.

Westerlund ger ett exempel på hur man jobbar inom andra områden.

– Till exempel inom SOITE-området grundar man nya rehabiliteringscenter. Här körs det ner. Jag tycker att det är helt fel väg att gå, säger han.

Men han har ändå inte kastat yxan i sjön. Framtiden är förstås oviss då man nu har mindre kunder, men det finns hopp.

– Jag tror att vi går mot en tid då försäkringsbolagen aktiverar sig och att de som har möjlighet tar en försäkring. Man vill inte lämnas vind för våg om man blir sjuk. Vi har redan en del diskussioner på gång och vi ser möjligheter, säger Westerlund.