Visit Kristinestad undertecknade Glasgowdeklarationen

Visit Kristinestad, som är en del av Business Kristinestad, undertecknade under tisdagen “ Glasgow declaration for climate action in Tourism” där staden förbinder sig till att minska de globala utsläppen från turismen med minst hälften senast 2030. 

– Det känns väldigt bra att vi nu är godkända och har fått möjlighet att gå vidare inom ramen för FN:s deklaration där vi förbinder oss till att påskynda de åtgärder som krävs för att uppnå en klimatneutral turismsektor , säger Angelique Irjala, vd för Business Kristinestad. Vårt arbete har varit målmedvetet och omfattande under en lång tid och vi vet att det behövs  egna och gemensamma insatser för att minska utsläpp och återuppbygga naturens system.

Bakom Glasgow-deklarationen står United Nation World Tourism Organisation (UNWTO) i samarbete med över 30 organisationer. Varje undertecknare ska leverera en konkret klimathandlingsplan, eller uppdaterad plan, inom 12 månader efter undertecknandet. Planerna kommer att anpassas till de föreslagna vägarna för mätning, utsläppsminskning, regenerering, samarbete och finansiering som kommer att påskynda turismens förmåga att ställa om.

– Vi ser fram emot att fortsätta jobba på flera plan, nu också tydligare internationellt, för att transformera turism och stödja globala engagemanget för att på sikt kunna åstadkomma en utsläppsfri turism 2050, säger Janne Smeds som är projektchef inom hållbar turism (Visit Kristinestad). 

– Turismen liksom klimatkrisen är global och besöksnäringen kommer att påverkas hårt om vi inte agerar, det har vi systematiskt arbetat med i vår stad och vi är beredda på att möta upp de krav som undertecknandet också kräver.

För mera information:

VD Angelique Irjala
+358 40 569 3796

Projektchef Janne Smeds
+358 40 588 3432