Stirpe – Nästan 40 år av kvalitets­produkter


VD Peter Björses och försälningschef Jessica Kiili förevisar Stirpes skjutdörrar.

Vår styrka är att vi säljer produkter av hög kvalitet som håller länge.

Peter Björses, Stirpe

I Lålby finns ett anrikt företag som sysslat med inredning och förvaringsprodukter i närmare fyrtio år. Nu lanserar man också ett helt nytt brand.

Det var redan 1986 som Stig Björses från Lappfjärd blev företagare inom inrednings- och förvaringsbranschen. Tre år senare gick den första leveransen av skjutdörrar ut från företaget.
Idag finns det otaliga tillverkare av skjutdörrar, men företaget i Lålby var en av pionjärerna i tiden.

– Det var väldigt nytt med skjutdörrar den där tiden och pappa var nog en av de första som började med det här i Finland. Ännu i dag finns grundidén kvar i företaget och skjutdörrar är fortfarande den produkt som går åt mest, säger sonen Peter Björses som numera är VD för företaget.

Namnet Stirpe. Ja, det kommer från pappa Stig, mamma Irma och sonen Peter där de två första bokstäverna tagits ur varje namn.

Idag har företaget en väldigt stor verksamhet. Man har bland annat planering, försälning och marknadsföring i Lålby. Sedan har man ett dotterbolag i Estland där tillverkningen av produkterna sker. Och så har man återförsäljare i både Finland, Estland och i Sverige. I dagens läge är företaget de facto marknadsledare i Estland.

Totalt sett är man mellan tre och fem personer i Lålby medan hela koncernens personalstyrka uppgår till cirka fyrtio personer.

– Just nu är det lite sämre med byggsektorn i Finland och det märks också hos oss. Därför är det bra att vi har marknad både i Sverige och i Estland. För tillfället är Sverige den viktigaste marknaden för oss, säger Björses.

Samtidigt är inredningsbranschen väldigt konkurrensutsatt i dag. Stirpe ska bland annat konkurrera med stora företag som IKEA.

– Vi kan inte börja konkurrera med pris. Utan vår styrka är att vi säljer produkter av hög kvalitet som håller länge. Sedan har vi en väldigt lång erfarenhet inom branschen och så tar vi väl hand om kunden, allt från beställning till leverans. Det är våra styrkor, säger Björses.

För att ytterligare växa och stärka positionen på marknaden har företaget nyligen utvecklat ett helt nytt brand. Beyond Interior är namnet på brandet som ska ge företaget ytterligare ben att stå på.

– Vi märkte att vi har stor konkurrens inom vår bransch och ville nischa oss på något sätt. Då utvecklade vi det här brandet som handlar om ännu mera skräddarsydda lösningar av hög kvalitet. Egentligen handlar det om mer exklusiva förvaringslösningar, säger Björses.

Man lanserade brandet för en tid sedan och har redan presenterat det på mässor.

– Det har varit stort intresse för det här och det gläder förstås oss. Nu förbereder vi oss på höstens mässor som blir riktigt viktiga, säger Björses.

På det lokala planet har man också planer på att renovera utrymmena i Lålby. Redan nu har man ett utställningsrum för produkterna vid kontoret, men meningen är att man ska förnya det så att kunder ska kunna betrakta produkterna även lokalt.

– Vi ser med tillförsikt på framtiden och jobbar med vår strategi. Det blir nog bra det här, säger Peter Björses.