Introduktion

Kristinestad-Närpes-Kaskö ekonomiska region står inför stora utmaningar tack vare att det planeras stora etableringar i regionen inom industrin. Detta kommer att medföra stora behov när det gäller kompetent arbetskraft, attraktiva bostäder, god infrastruktur samt lokala utbildningsmöjligheter. Alla dessa delar påverkar regionens resiliens. För att svara på dessa kommande behov bör gemensamma underlag och fakta tas fram som ger förutsättning för åtgärdsplaner som kan stimulera hela regionen.

Målgrupper

Företagen i regionen och potentiella privata investerare
Städerna, beslutsfattarna och sektorerna
Utvecklingsbolagen
Privata och kommunala byggmarknaden
Österbottens förbund
Österbottens välfärdsområde
Utbildningsenheter

Varför behövs projektet- vad är problemet?

I regionen kommer nya etableringar som skapar både nya arbetsplatser och synergier med företagen.

Vi har brist på både arbetskraft och bostäder.

Vi behöver stärka regionens både dragningskraft och hållkraft.

Vi måste bli bättre på att kommunicera ut vårt område gemensamt för att bli attraktiva i en allt större konkurrens i Finland för att attrahera arbetskraft.

Vi måste stärka närvaron av utbildning i regionen- här behövs ett nytt sätt att tänka- distans studier och dess möjligheter?

Material

Delrapport:
I delrapporten ”Om Livskraft” diskuteras frågor relaterade till livskraft och relevanta slutsatser för KNK-området.


Projektinfo

Projekttid: 1.5.2023 – 30.4.2025

Finansiär: Österbottens Förbjund

Budget: 214 900 €

Huvudgenomförare: Business Kristinestad