Esittely

Kristiinankaupunki-Närpiö-Kaskinen -alueelle on kehitteillä useita suuria teollisuushankkeita, jotka asettavat alueelle myös haasteita. Tarvitaan paljon ammattitaitoista työvoimaa, houkuttelevia asuntoja, koulutusmahdollisuuksia ja toimivaa infrastruktuuria. Näihin haasteisiin vastaamiseksi on tehtävä koko alueen kattavaa yhteistyötä, josta hyötyy koko alue.

Hankkeessa luodaan ja kehitetään laajaa yhteistyöverkostoa. Hankkeen aikana kartoitetaan ja dokumentoidaan alueen lähtötilanne kehitystarpeiden kannalta, jonka pohjalle rakennetaan konkreettinen suunnitelma tulevaisuuden toimille.

Kohderyhmät

Alueen yritykset ja mahdolliset yksityiset sijoittajat
Kaupungit, päättäjät ja kaupunkien eri sektorit
Kehitysyhtiöt
Yksityiset ja julkiset rakennusmarkkinat
Pohjanmaan liitto
Pohjanmaan hyvinvointialue
Koulutusyksiköt

Ladattavat materiaalit

Väliraportti: Väliraportissa ”Aiheena Elinvoima” pohditaan elinvoimaa liittyviä kysymyksiä ja KNK -alueelle relevantteja päätelmiä.


Hankeinfo

Hankeaika: 1.5.2023 – 30.4.2025

Rahoittaja: Pohjanmaan Liitto

Budjetti: 214 900 €

Päätoteuttaja: Business Kristinestad